Škoda Enyaq s 0% úrokem a vládní dotací až 200 000 Kč

Ušetřete s vládním dotačním programem a pořiďte si nový vůz Škoda Enyaq nebo Škoda Enyaq Coupé s výhodným financováním.
K výhodnému financování vozu Enyaq s nulovým úrokem, značkovým pojištěním a Předplaceným servisem Standard na 5 let nebo do nájezdu 60 000 km zdarma můžete nyní zažádat také o vládní dotaci. Díky nové dotační výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu můžete získat příspěvek až 200 000 Kč na elektrovůz kategorie M1 s pořizovací cenou do 1 500 000 Kč bez DPH. Vládní dotaci lze využít také při pořízení nabíjecí stanice, a to až 50 000 Kč na pořízení AC nabíjecí stanice a až 150 000 Kč na pořízení DC stanice v kombinaci s pořízením elektromobilu.

Vládní podpora nízkoemisních služebních vozidel
Vláda České republiky navrhla v dubnu 2022 balíček podpůrných opatření proti rostoucím cenám pohonných hmot. Součástí vládního balíčku byla daňová opatření na podporu elektromobility, zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv. Tato opatření navržená vládou byla schválena v rámci legislativního procesu s nabytím účinnosti od 1. července 2022.

Přijetím vládního balíčku byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle kterého došlo ke snížení zdanitelného příjmu u zaměstnance používajícího nízkoemisní služební vozidlo nejen pro pracovní, ale i pro soukromé účely (dříve 1 % vstupní ceny za každý kalendářní měsíc). Zaměstnanec tak u nízkoemisních vozidel daní příjem pouze ve výši 0,5 % vstupní ceny vozu. Pro zaměstnance je nyní více výhodné využívat nízkoemisní vozidlo i pro soukromé účely.

Na základě novely zákona o daních z příjmů došlo také ke změně odpisové skupiny u dobíjecích stanic pro elektromobily. Pro wallboxy, samostatně stojící dobíjecí stanice a příslušná elektrická rozvodná zařízení tak byla zkrácena doba odpisu z 10 na 5 let.

Dále se týká také těchto vozidel:
Silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 nebo silniční vozidlo třídy I kategorie M3 anebo třídy A kategorie M3 využívající alternativní palivo podle § 2 písm. b) zákona o pohonných hmotách s výjimkou paliva s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy vyráběného ze surovin, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku v souladu s integrovaným vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího správu energetické unie schváleným podle zákona o podporovaných zdrojích energie; jde-li o vozidlo využívající tekuté biopalivo nebo syntetické či parafinické palivo, nesmí být smícháno s konvenčním fosilním palivem, nebo Vozidlo určené k provozu na dráze trolejbusové.